Get Away - Viatges info@getaway.cat // Tel. 972 160 684
Home » FI DE CURS » + INFO » COVID-19 » COM HEM ACTUAT?

COM HEM ACTUAT?

COVID-19

L'emergència sanitària mundial per la Covid-19 ens ha agafat a tots per sorpresa. Tots ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies, als canvis de darrera hora, a les anul·lacions, i ho hem fet de la millor manera possible. Us volem explicar com ho hem viscut i les mesures que hem aplicat des de Get Away Viatges:

 

ACTUACIONS DE GET AWAY VIATGES:

 • Des de l'11 de març fins a 31 d'agost, el personal de Get Away ha pogut teletreballar des de casa, evitant així desplaçaments, i podent-ho compaginar amb la nova vida familiar que ha suposat aquesta pandèmia
 • Antenció telefònica i per correu electrònic de dilluns a divendres en el nostre horari habitual. I algun vespre, quan els fills/es ja dormien!
 • Reducció de jornada laboral a 30 hores setmanals pel volum de feina actual, i també per poder-ho compaginar amb la vida familiar
 • Higienatzació i neteja diària de la oficina, mascaretes a disposició dels treballadors, gel hidroalcohòlic disponible per a treballadors i clients, etc.
 • Hem adaptat les nostres reunions a un format telemàtic per videoconferència, també per evitar desplaçaments i contactes personals
 • Reducció de les despeses fixes mensuals per a poder afrontar el 2020 i 2021 de la millor manera possible

 

Tot i el nostre esforç, ens hem trobat que molts proveidors dels paisos de destí dels nostres viatges han seguit les lleis de cada país, molt dispars entre elles, afectant la forma en que hem pogut recuperar (o no encara), els imports pagats com a bestreta dels diferents viatges programats per al 2020. També, les aerolínies no estan complint els plaços de reemborsament que marca la Llei Europea, fet que també afecta a aquestes devolucions. Cada país te una legislació diferent i canviant, i nosaltres seguim adaptant-nos i lluitant per recuperar els diners dels nostres clients.

 

Per poder tornar el màxim d'import als nostres clients el més aviat possible (avançant en molts casos els diners que tenim en forma de bonos per part de proveïdors), hem contractat un crèdit ICO a través de les entitats bancàries.

 

TOT AIXÒ, ENS HA PERMÈS:

 • Que el 50% dels nostres clients hagin pogut recuperar la totalitat dels imports pagats a 30 de juny de 2020
 • Que el 50% restant, la retenció en forma de bonos fins a 2021, no hagi superat el 10% de l'import total del viatge
 • Que aplaçar el viatge al curs 2020/2021 no tingui un sobrecost en el preu final (assumint des de Get Away la possible diferència de preu)
 • Realitzar els reemborsaments en menys de 60 dies (i en la major part dels casos, en menys de 30)
 • Que a 21 de juny de 2021, tots els nostres clients han recuperat els diners dels viatges no realitzats durant l'època Covid

 

IMPORTANT: Des de Get Away Viatges s'ha realitzat la devolució de tots els imports als nostres clients (escoles/instituts/associacions), si algun client final no ha rebut l'import de la devolució preguem que es posi en contacte amb ells. En cas de no arribar a un acord agrairem es posin en contacte amb nosaltres per intentar gestionar-ho de la millor forma possible.

 

Agraïm a tots els nostres clients la confiança dipositada en Get Away, així com la paciència que heu tingut en aquesta situació tan excepcional. Ens sentim molt afortunats de tenir uns clients com vosaltres.