Get Away - Viatges info@getaway.cat // Tel. 972 160 684
Home » FI DE CURS » + INFO » NORMES DE COMPORTAMENT

NORMES DE COMPORTAMENT

En aquest apartat us presentem una sèrie de normes i recomanacions de comportament a títol de suggerència per als alumnes, ja que creiem que poden millorar la convivència durant el viatge. Sou lliures de copiar-les i modificar-les al vostre gust per entregar-ho als vostres alumnes.

NORMES GENERALS

 • El viatge es realitza en un marc escolar. Això vol dir que les normes de disciplina del centre educatiu seran les que marcaran la convivència durant el viatge. Cal seguir aquestes normes i les que estableixin els professors durant el viatge. Aquestes normes són per garantir l’èxit del viatge. Cal que tothom s'ho passi bé, tant alumnes com professors.
 •  El respecte cap als altres és bàsic. Cal ser respectuosos i amables amb els companys, professorat, guies, personal de l'hotel i restaurants, conductors d'autocar, personal de la companyia aèria, etc.
 •  Cal respectar els horaris per poder fer les activitats i visites programades. El retard d'un sol alumne farà esperar a tothom. S'ha de ser puntual al llevar-se, a les hores dels àpats, quan tingueu estones lliures, etc.
 •  A les estones lliures, és important no deixar a ningú sol, sempre anar en grups. Cal control·lar els diners, la càmera de fotografiar, el mòbil, ja que es visitaran llocs molt turístics on hi abunden els intents de furt.
 • El consum o tinença d’alcohol i d’altres substàncies que creen addicció està rigorosament prohibit durant tot el viatge. Les sancions per consum o tinènça de substàncies il·legals als països europeus són molt més dures que a Catalunya i poden ser un greu problema tant per l'alumne infractor com per a tot el grup.
 •  Durant les visites, no separar-se de grup i estar atent a les explicacions. Cal mostrar-se respectuós amb les persones que us envoltin. 

ALLOTJAMENT

 • A l'arribada a l'hotel, cal seguir les indicacions dels professors/guia per recollir les claus i instal·lar-se a l'habitació. Cal moure's amb ordre i sense fer més soroll del compte, ja que hi ha altres persones allotjades a l'hotel.
 • S'han de respectar els horaris i el dret a descansar de tots els allotjats. A més, els grups han de pagar una fiança per a possibles incompliments, desordres i desperfectes. No s'han de maltractar les instal·lacions i el mobiliari i no s'ha de fer soroll, ja que la direcció de l'hotel podria decidir no tornar l'import de la fiança.
 • Si es troba alguna cosa de l'habitació que no funciona o desperfectes en el mobiliari, cal comunicar-ho de seguida al professorat o al guia per tal d'avisar a recepció i que no posin cap problema quan es marxi de l'hotel.
 • En cas que hi hagi telèfon i bar a l'habitació, les trucades i begudes es paguen a part. Cal evitar les trucades internes entre habitacions ja que poden molestar a la resta de companys, al professorat i a la resta d'allotjats de l'hotel.
 • A partir de l’hora d’anar a dormir cada grup es quedarà a la seva habitació en silenci i procurarà dormir per tal d’estar descansats i en condicions per a l'endemà.  No es permetran canvis d'habitacions i corredisses pels passadissos un cop tots hagin d'estar dormint. Només es podrà sortir de l’habitació amb permís dels professors i amb una causa justificada.

AUTOCAR

 • Cal respectar sempre les indicacions del conductor de l'autocar. És la persona que està al càrrec del vehicle i amb la que compartirem la resta del viatge.
 • Està prohibit fer fotografies amb flash a dins l'autocar, ja que pot enlluernar el conductor al reflectir-se amb el vidre davanter.
 • Cal respectar l'espai, ja que és on conviurem durant tots els dies del viatge. Això vol dir mantenir net la zona on seiem, així com el passadís de l'autocar. No s'han de maltractar els seients ni altres elements de l'autocar.
 • No es pot menjar ni beure dalt de l'autocar, ja que embruten l'espai i generen molta brossa.
 • A l'hora de carregar i descarregar maletes, s'ha de tenir paciència. Descarregar les maletes sempre pel lateral encarat a la vorera, ja que evitarem el trànsit que circula. Estar atents al conductor i als professors per si ens donen indicacions. Una bona manera de descarregar l'autocar es fer una cadena entre tots, així evitarem aglomeracions i tothom tindrà la seva maleta el més ràpid possible.

AVIÓ / FERRY

 • Cal estar atent a les indicacions del personal tant de l'avió com del ferry, ja que són els que coneixen els protocols de seguretat i saben com s'ha d'actucar en cas d'emergència.
 • A dalt del ferry, la màxima autoritat és el capità. Cal respectar-lo a ell i als oficials de bord, ja que substitueixen l'autoritat de les forces de l'ordre. També hem de respectar el personal del ferry i fer cas de les seves indicacions.
 • A l'Aeroport està prohibit fumar, així com a dalt de l'avió i a les zones interiors del ferry. Si es donés el cas que algun dels alumnes fumés, ho haurà de fer a les zones habilitades.
 • Cal respectar els altres passatgers. En el cas del ferry, cal fer silenci a les zones de camarots i passadissos pròxims, ja que no som els únics passatgers i hem de respectar el seu descans.